Samorząd Szkolny wybrany...

W czwartek 23 listopada odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego oraz do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Mokotów. W tym roku kandydowali: Alicja Berlińska, Paulina Szymczyk i Bartosz Wójcik.
Wyniki głosowania wyborów Samorządu uczniowskiego:
1. Bartosz Wójcik 70 głosów (40%)
2. Alicja Berlińska  64 głosy (36,6%)
3. Paulina Szymczyk  38  głosów (21,7%)
Oddano 3 głosy nieważne. Do głosowania przystąpiło 175 osób.

SAMORZĄD SZKOLNY 2017/18
Przewodniczący: Bartosz Wójcik 2E
Z-ca przewodniczącego: Alicja Berlińska 3E
Skarbnik: Paulina Szymczyk 2R

Wyniki głosowania wyborów do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Mokotów:
1. Alicja Berlińska 80 głosów (45,7%)
2. Bartosz Wójcik  52 głosy (29,7%)
3. Paulina Szymczyk  34  głosów (19,4%)
Oddano 9 głosów nieważnych Do głosowania przystąpiło 175 osób. 

FreshJoomlaTemplates.com